Secretaria Tècnica

      Creació BB.DD Cerca i localització dels “targets” Captació de públics objectius Actualització contínua de la informació    Planificació...

 
 

 
 

Creació BB.DD

 • Cerca i localització dels “targets”
 • Captació de públics objectius
 • Actualització contínua de la informació

 
 

Planificació & Timing

 • Gestió dels temps
 • Plans d’actuació

 
 

Invitacions

 • Creació de dissenys
 • Adaptació a cada target i esdeveniment
 
 
 
 

 
 

Difusió & Convocatòria 

 • Línia oberta i contínua d’atenció i demandes
 • Personalització
 • Difusió: digital i postal
 • Seguiment telefònic

 
 

Producció

 • Check list i acreditacions
 • Realització de materials corporatius i promocionals
 • Obsequis d’incentius i commemoratius

 
 

Avaluació

 • Supervisió durant tota la convocatòria
 • Anàlisi dels resultats
 • Informe i BB.DD. final